Az IT & Trade Company Kft. (adószám: 14493373-2-13, 2161 Csomád, József Attila utca 1.) mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

1.) Szerződés tárgya

 1. Jelen szerződés alapján a Szolgáltató szerver bérbeadási szolgáltatást nyújt a Felhasználók (továbbiakban Felhasználó, illetve Ügyfél) részére.
 2. Szerverbérlet alatt a Szolgáltató által üzemeltetett hardver eszközök merevlemez tárterületének (továbbiakban Szerver) használat céljából történő bérbeadását értjük. A szolgáltatások ellátásához szükséges hardverek és szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftverek biztosítása a Szolgáltató feladata.
 3. A Szolgáltató által futtatott szolgáltatásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amint azt átadta az Ügyfélnek. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben az Ügyfél felelős, a szolgáltatásáért, így ha a Szolgáltató valamelyik munkatársát megkéri, hogy konfigurálja az Ügyfél a szerverét, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a konfiguráció sem teljességéről, sem pedig helyességéről.
 4. A Szolgáltatató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármikor szüneteltesse, viszont ennek oka kizárólagos alapon karbantartási szünet lehet. A karbantartás miatt a Szolgáltató abban az esetben, hogyha a karbantartás meghaladja egy naptári hónapban a 24 órát, Szolgáltatónak köteles pótolni a szolgáltatás lejártát a kimaradt órákkal. A Szolgáltató csak abban az esetben köteles visszaadni, a karbantartás miatt kimaradt órákat, hogyha ezt az Ügyfél írásban kérelmezi a Szolgáltató felé.
 5. Sem a Szolgáltató, sem pedig a Szolgáltató bármely munkatársa nem vállal felelősséget a szerveren, illetve a szolgáltatáson elvégzett hibás konfigurációkért.
 6. A Szolgáltatónak nem kötelessége a szerverek konfigurációját elvégezni, viszont jogában áll a szolgáltatást az Ügyfél beleegyezésével konfigurálnia azt. (bővebben 7.1.)

2.) Szolgáltatás igénybevétele, játékszerverek, és hangkommunikációs szerverek esetén

 1. A szerződéskötést bármely cselekvőképes személy megtehet.
 2. A szerződéseket a Szolgáltató elektronikus formában tárolja.
 3. Amennyiben az Ügyfél szerződéskötésre határoz el, a következő előfeltételek szükségesek:
  1. Aktív, saját maga (az Ügyfél) által regisztrált, és hitelesített Webadminisztrációs rendszerben (továbbiakban Webadmin rendszer) létező fiók.
  2. Az Ügyfél fiókján elegendő kredit (továbbiakban Kredit, bővebben 6.5.), azon szolgáltatás megvásárlásához, amelyet igénybe szeretne venni.
  3. A fiókon minden adat pontosan megadva, és annak hitelessége az Ügyfél által ellenőrizve (teljes név, telefonszám, lakhely, e-mail cím).
 4. A szolgáltatások igénybevételének ideje: legalább 1 hónap. Ezek alól kivételt képeznek, azon szolgáltatások, amelyek kiegészítő szolgáltatásokként (továbbiakban Kiegészítő szolgáltatások) szerepelnek Webadminisztrációs rendszerben, illetve az ahhoz kapcsolódó elemekben (amelyek az élőchat, a fórum, a hibajegy rendszer, az összes további az IT & Trade Company Kft. tulajdonában lévő weboldal, és szoftver) (továbbiakban Rendszer).
 5. Szolgáltatásokat aktiválni a Webadmin rendszeren keresztül lehetséges, amennyiben a Felhasználó rendelkezik elegendő Kredittel a számláján – a felhasználói fiókhoz tartozó számla egyenlegéről, és annak részleteiről, kizárólagos alapon az Ügyfél felel.
 6. A szolgáltatás lejárati dátumát a Webadminisztrációs rendszeren tudja módosítani az Ügyfél, amennyiben rendelkezik elég Kredittel.

3.) Szolgáltatás igénybevétele, virtuális szerverek esetén

 1. A szerződéskötést bármely cselekvőképes személy megtehet.
 2. A szerződéseket a Szolgáltató elektronikus formában tárolja.
 3. Virtuális szervereket kizárólag postai úton, illetve banki átutalással lehet igénybe venni.
 4. A szolgáltatást abban az esetben tudja aktiválni, hogyha a Webadmin rendszeren keresztül az Ügyfél leadott egy már előre konfigurált, és az Ügyfél által kiválasztott csomagra a megrendelését.
 5. A megrendelést követően 24 órán belül a Szolgáltató biztosíthat az Ügyfél számára egy 72 óráig tartó teszt virtuális szervert, melynek nem feltétele, hogy megegyezzen a korábban leadott megrendelésben szereplő paraméterekkel.
 6. Amennyiben a szolgáltatást tovább szeretné használni az Ügyfél, akkor a Rendszerben látható adatokkal (a virtuális szerver Rendszerbeli azonosítója a közleményben kell, hogy szerepeljen) a Szolgáltató részére átutalja, vagy pedig postai úton elküldi a szolgáltatás díját, a szolgáltatás a megrendelt periódusra aktív lesz.
 7. Virtuális szerverek bérlése, csak az előre definiált csomagok alapján lehetséges. Bővítésre e-mailes egyeztetés után van lehetőség az Ügyfél részéről, és a plusz díjat a bővítés előtt kell megtéríteni a Szolgáltató részére.
 8. A szolgáltatásokért fizetett összegek minden esetben előre fizetendők a kiválasztott fizetési frekvenciának megfelelően (3, 6, 12, 24 és 36 hónap).
 9. Az előfizetés lejárta előtt, az ügyfél automatikusan egy új fizetési kérelmet kap kézhez. Amennyiben az ügyfél nem jelzi írásos formában a szolgáltatónak, hogy már nem kívánja igénybe venni a szolgáltatásokat, akkor a szolgáltató automatikusan úgy veszi, hogy az ügyfél érdeklődése fennáll a szolgáltatások iránt.
 10. A fizetés elmulasztása esetén az ügyfélnek 0,1%-os késedelmi kamatot kell fizetnie naponta.
 11. A tartozások kifizetésének időpontja az a nap, amikor a szolgáltató bankszámlájára megérkezik a fizetendő összeg. Ha a fizetési késedelem több 30 napnál, a szolgáltató felfüggesztheti a szolgáltatások nyújtását, ha pedig a késedelem több mint 60 nap a szolgáltató teljesen megszüntetheti a szolgáltatásokat. Alternatív megoldásként a szerveren lévő ügyféladatokat a szolgáltató törölheti. A szolgáltató jogát az ügyfelek tartozásainak kifizetésére az ebben a szabálypontban említett következmények nem befolyásolják.
 12. Szolgáltató által kínált csomagokat az Ügyfél két módon rendelheti meg:
  1. Határozott idejű szerződés
  2. Határozatlan idejű szerződés
 13. Határozatlan idejű szerződés esetén a Virtuális szervernek a díja emelkedik, vagy pedig egyszeri költségként kerül elszámolásra.

4.) Működési feltételek / Felhasználási Feltételek

 1. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy illegális tartalom tárolására vagy más szervereken lévő illegális tartalmakra történő hivatkozásra a szerverek nem használhatóak.
 2. Továbbá vállalja, hogy a szerver semmilyen elkülönített helyén nem tárol olyan információkat, melyek veszélyeztetik a nemzetbiztonságot, közérdeket sértenek, vagy a hatályos törvényeknek ellent mondanak. Ebben az esetben a szolgáltató jogosult azonnal felmondani az Ügyfél összes szolgáltatásának működtetését.
 3. Az Ügyfél nem használhat olyan szkripteket, amelyek esetleg megakadályoznák, vagy korlátoznák a szolgáltató szerverén történő forgalmat. Ugyanez vonatkozik a szolgáltató szerverének túlzott használatára is. Ebben az esetben a szolgáltató jogosult a szkript futásának megszüntetésére, vagy pedig a szolgáltatás felfüggesztésére.
 4. Amennyiben az Ügyfél többszöri figyelmeztetés ellenére is tovább működteti a 4.3. pontban leírtakat, akkor a Szolgáltató jogosult a szerződés felbontására, és a Szolgáltatónak okozott károknak a megtérítéséért az Ügyfél a felelős.
 5. A Szolgáltató által az ügyfélnek megtérítendő, szolgáltatások működtetésével kapcsolatos kártérítések teljes összege, az Ügyfél által az adott naptári éven belül fizetett szolgáltatásdíjak maximális értékében korlátozódik.
 6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget vis maior esetek okozta megszakadásáért, mint az energiaszolgáltatás megszakadása, másik fél által működtetett telekommunikációs szolgáltatások hibája, és a szolgáltatások harmadik személy általi jogosulatlan használata
 7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget bármilyen szerzői jogi kérdéssel kapcsolatosan, amely az Ügyfél szerverén, illetve tárhelyén található.

5.) Szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése, illetve megszüntetése

 1. A Szolgáltatónak joga van korlátozni az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatásokat, abban az esetben, ha az Ügyfél nem rendeltetésszerűen használja azt.
 2. A Szolgáltatónak joga van, hogy a Felhasználói fiókot szükség esetén kitiltsa a rendszerből, amennyiben az Ügyfél nem rendeltetésszerűen használja azt.
 3. A Szolgáltatónak akkor is jogában áll kitiltania a felhasználót a Rendszerből, hogyha az Ügyfélnek van aktív szolgáltatása a felhasználói fiókján.
 4. Amennyiben kárt okozott a Szolgáltatónak az Ügyfél helytelen viselkedése, a Szolgáltató kártérítési igényt nyújthat be az Ügyfélnek.
 5. Amennyiben az Ügyfél által üzemeltetett szerverek adatforgalma veszélyezteti a Szolgáltatótól más Ügyfelek által üzemeltetett szerverek elérhetőségének a minőségét, a Szolgáltató korlátozhatja, vagy felfüggesztheti az Ügyfél felhasználóján a szolgáltatását, illetve szolgáltatásait.
 6. A szerver hibás konfigurációja esetén a Szolgáltató szüneteltetheti, és leállíthatja az Ügyfél szolgáltatását.
 7. A Szolgáltatónak jogában áll a vele szerződésben álló munkatársaknak az Ügyfél szerverének az adatait átadni, abból a célból, hogy a szolgáltatás minőségén javíthasson a Szolgáltató.
 8. Amennyiben az Ügyfél nem rendeltetésszerűen használja az FTP tárhelyet, akkor a Szolgáltató leállíthatja annak működését, és az Ügyfél szolgáltatását felfüggesztheti.
 9. Ha az Ügyfél a Szolgáltatóval szembeni viselkedése rosszindulatú, kártevő, vagy sérelmezhető a Szolgáltató azonnal felmondhatja a szerződést.
 10. A Szolgáltató az Ügyfél tárhelyén elérhető állományokat, és fájlokat, tovább a hozzátartozó adatbázisban elérhető adatokat (ide tartozik az Ügyfél szerveréhez tartozó adatbázis is), a szerződés lejárta után, a Szolgáltató figyelmezetés nélkül törli. Amennyiben az Ügyfél írásos formában jelzi a Szolgáltató felé, hogy szüksége van az adatbázisra, akkor a Szolgáltató azt 5 munkanapon belül eljuttatja e-mailes formában az Ügyfél által megadott e-mail címre.

6.) Felhasználói fiók működése

 1. A Rendszer egy olyan több komponensből álló egység, mely egy központi adatstruktúrát használva szolgálja ki a Felhasználókat.
 2. A Rendszerben található dokumentumok nem olvasta – köztük jelen szerződés is -, nem menti fel a Felhasználót a leírtakról.
 3. A Felhasználói fiókon, három lehetséges fizetési eszköz érhető el:
  1. Kredit
  2. Endless Point (EP)
  3. Forint (egyes szolgáltatások csak közvetlen megrendeléssel lehetségesek, ilyen például a virtuális szerver)
 4. A Kredit egy olyan fizetőeszköz, mely, egy virtuális pénztárcát testesít meg, így az aktív kreditek számából a Felhasználó tud különböző a Rendszerben elérhető szolgáltatásokat aktiválni.
 5. Kredit vásárlása bármilyen a Rendszerben elérhető fizetési lehetőségek útján történhet: PayPal, Banki átutalás, Banki befizetés, Postai rózsaszíncsekk, Személyes fizetés.
 6. A Kredit egy külön árfolyammal rendelkezik, melynek mindenkori árfolyama a Rendszerben megtalálható.
 7. Az Endless Point, mint fizetőeszköz jelentősen többet ér, mint a Kredit. Ennek használata hasonlóan működik, mint a Kredit esetében.
 8. Az Endless Point-ot nem lehet megvásárolni, csak hogyha a Rendszerben ez a szolgáltatás aktiválva van.
 9. A szolgáltatás megrendelése után a Rendszer automatikusan telepíti a szerverét az Ügyfélnek, és játékszerverek, és hangkommunikációs szerverek esetén, az ügyfél ezt azonnal kézhez kapja, melyről értesítést kap a Rendszerben.
 10. Virtuális szerverek bérlése esetén a Felhasználó a fizetés teljesítésével (akkor beszélünk a fizetés teljesítéséről, amikor a Szolgáltató az Ügyfél által elutalt/elküldött/átadott összegnek már a Szolgáltató a tulajdonosa, és kezelni tudja azt), a Szolgáltató legkésőbb 72 órán belül átadja az Ügyfél részére a virtuális szerverek adatait.
 11. Az Ügyfél alapvetően a virtuális szerverek, a játékszerverek, és a hangkommunikációs szerverek esetén kezelni tudja a Rendszerben a szolgáltatása állapotot. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatással 3 alapvető műveletet tud ellátni: leállítás, elindítás, és újraindítás. Játékszerverek esetén ez kiegészül egy 4. funkcióval, amely az újratelepítés. Ezen funkciók meglétéről a Szolgáltató a felelős.
 12. Különböző szolgáltatások más-más funkcióval egészítik ki a kezelőfelületet az Ügyfél számára a Webadmin rendszerben.
 13. A Rendszerben van lehetőség a kredit átutalásra egy másik Felhasználó részére, viszont ennek korlátjai vannak, mely korlátokról a Szolgáltató maga dönthet, és előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatja ezeket a korlátokat.

7.) A Szolgáltatóval szerződésben álló munkatársak

 1. A Szolgáltatóval megbízási szerződést köt munkatársaival (továbbiakban Munkatársak), akiknek neve fel van tüntetve a Rendszerben.
 2. Az Ügyfél alapszintű konfigurációs segítséget kérhet a Szolgáltató Munkatársaitól, amennyiben az Ügyfél által megrendelt szolgáltatásra van elérhető Munkatárs.
 3. Az elvégzett konfigurációért a sem a Szolgáltató, sem pedig a szolgáltató Munkatársai nem vállalnak felelősséget.
 4. Teljes mértékben az Ügyfélt terheli a felelősség a saját szolgáltatásaival kapcsolatosan.
 5. A Munkatársaknak nem kötelességük a kért konfiguráció pontos elvégzésére, amennyiben:
  1. a szolgáltató, vagy pedig a Munkatárs úgy ítéli meg az Ügyfél által kérelmezett konfigurációt, hogy az túlmutat az alapszintű konfigurációs beállításokon. Ebben az esetben az Ügyfél a Kiegészítő szolgáltatással élhet (bővebben: 8.1.)
  2. az Ügyfél által kérelmezett konfiguráció nem lehetséges.
 6. Amennyiben az Ügyfél úgy ítéli a Munkatárs munkáját, hogy nem tette meg a tőle telhető legtöbbet, vagy lekezelően bánt vele, az Ügyfél panasszal élhet a Szolgáltató felé (írásos formában), de kártérítést nem követelhet.

8.) Kiegészítő szolgáltatások

 1. Minden olyan a Szolgáltató által biztosított szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásnak minősül, amely már egy meglévő szolgáltatáshoz biztosít további kisegítő jellegű szolgáltatást.
 2. Kiegészítő szolgáltatások típusa
  1. Rendszergazdai üzemellátás
  2. Szerverfejlesztés (például kiegészítő jellegű konfiguráció a játékszerverre, hangkommunikációs szerverre, stb.)
  3. Adatbázisok létrehozása
  4. Szerverfigyelő
  5. Statisztikai elemző rendszer
 3. Minden létrehozott Kiegészítő szolgáltatás díját a Rendszerben feltüntetett módon kell megtéríteni, melynek lehet egyszeri, illetve periodikus díja egyaránt.
 4. A Kiegészítő szolgáltatásokra ugyan úgy érvényesek a szerződésbe foglalt feltételek, illetve a Használati feltételek egyaránt.

9.) A Szolgáltató jogai, és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató biztosítja az adatok védelmét, és a Rendszerben található felhasználók tulajdonában lévő fájlokhoz, és adatokhoz harmadik fél nem férhet hozzá.
 2. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely az Ügyfélnél felmerült.
 3. A Szolgáltató gondoskodik a rendszerbe bevitt adatok védelméről, illetve az adatok biztonságos elhelyezéséről, így azoknak felhasználása az Ügyfél
 4. részéről biztonságos úton történhet, viszont harmadik személynek nem adhatja ki egyik fél sem a Rendszerben található információkat, beleértve a Rendszer felépítését, és működését.
 5. A Szolgáltatónak joga van előzetes bejelentés nélkül is karbantartást végezni a Rendszer bármely területén.
 6. A Szolgáltatónak joga van a Rendszer bármely területét lezárnia határozatlan időre.
 7. A Szolgáltatónak kötelezettsége, hogy a Rendszerben található kreditek hitelességéről gondoskodjon.
 8. Amennyiben visszaélést tapasztal a Szolgáltató bármely Felhasználó részéről, - a számla egyenlegétől, illetve az aktív szolgáltatás meglététől függetlenül – felmondhatja a szerződést az Ügyféllel, és kártérítési igényt nyújthat be az Ügyfél felé, melynek megtérítésére a Szolgáltató az Ügyfelet kötelezi.
 9. A Szolgáltatónak kötelessége, hogy a beérkezett e-mailekre, és hibajegyekre 3 munkanapon belül reagáljon, amennyiben erre nem kerül sor, a Szolgáltató nem vonható felelősségre, viszont a Felhasználói számlán megalapozott indok alapján szolgáltatás, vagy kredit írható jóvá, a Szolgáltató beleegyezésével, és a hiba elismerésével.
 10. Amennyiben a Szolgáltató nem ismeri el a hibát (pl. nem érkezett meg az e-mail a Szolgáltató részére), a Szolgáltató nem köteles az Ügyfél részére jóváírni sem szolgáltatást, sem pedig kreditet.
 11. A Szolgáltató jogosult a Rendszerben elküldött üzeneteket megtekinteni, és illegális, vagy tiltott tartalom esetén szankcionálhatja azt.
 12. Minden tevékenységet ellenőrizhet, és nyomon követhet a Szolgáltató a Rendszerben, illetve az Ügyfél szerverén.
 13. A Szolgáltató e-mail fogadásra egy Ügyfél szolgáltatásával kapcsolatosan, csak a Felhasználói fiókjában szereplő e-mail címről köteles, amelyet regisztrációnál megadott.

10.) Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

 1. Az Ügyfél szerverbérlés esetén köteles annak díját a fizetési határidőig teljesíteni, amennyiben erre nem kerül, sor a Szolgálattó a fizetési határidőt követő 72 óra elteltével törli a Rendszerből az Ügyfél szolgáltatását, és a hozzá tartozó adatokat. Ez a pont nem vonatkozik a virtuális szerverek törlésének szabályozására, ezzel kapcsolatosan a 3.9.-es, a 3.10.-es, és a 3.11.-es pont rendelkezik.
 2. Az Ügyfél köteles az általa megrendelt szolgáltatásért a teljes felelősséget vállalnia.
 3. A szolgáltatás igénybevételéről, és használatáról csak az Ügyfél gondoskodik.
 4. Az Ügyfél nem kötelezheti a Szolgáltatót a szolgáltatás módosítására, konfigurációjára, frissítésére, leállítására, elindítására, frissítésére, sem pedig egyéb művelet elvégzésére az Ügyfél szolgáltatásával kapcsolatosan.
 5. Az Ügyfél nem adhatja ki a felhasználói adatait harmadik félnek.
 6. Az Ügyfél csak egy felhasználót hozhat létre a rendszerben. Amennyiben ezt megszegi, a létrehozott felhasználók kitiltásával élhet a Szolgáltató, és kártérítési díjat követelhet.
 7. Mivel a több felhasználói fiók létrehozása tilos, így egyúttal az is tilos, hogy a Felhasználó saját maga részére utaljon Kreditet.
 8. Az Ügyfél vállalja, hogy a szervere nevében szerepel a powered by egaming.hu vagy a pwd by egaming.hu felirat.
 9. Az Ügyfél által feltöltött, jogszabályba ütköző tartalmú állományokból eredő polgári és büntetőjogi következményekért kizárólag az ügyfél felelős.
 10. Az Ügyfél nem sértheti a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő jogát.
 11. Nem jogosult az Ügyfél, a Szolgáltató, vagy más Ügyfelek tulajdonában álló fájlok módosítására, vagy megtekintésére, az Ügyfél, vagy a Szolgáltató előzetes beleegyezése nélkül.
 12. Az Ügyfél által feltöltött, jogszabályt sértő, vagy jogszabályokba ütköző tartalmú állományokból, fájlokból, adatokból eredő polgári és büntetőjogi következményekért kizárólag az Ügyfél a felelős.
 13. Az Ügyfélnek tilos bármely konkurens cég nevét feltüntetni szerverén, illetve tilos, bármely hirdetési technológia, amely egy konkurens céget emel ki. Ilyen esetben a Szolgáltató felfüggesztheti az Ügyfél szolgáltatását, illetve törölheti a jogsértő elemeket a Rendszerből.
 14. Az Ügyfél által igénybevett szolgáltatásra vonatkozó egyedi feltételeket a Rendszer, a szolgáltatás megrendelésekor az Ügyfél tudomására adja.
 15. Virtuális szerver, domain, és tárhely bérlése esetén az Ügyfélnek kötelessége, hogy ha nem tart igényt tovább a szolgáltatásra, akkor a számlázási időszak lejárta előtt, legalább 3 munkanappal korábban írásos formában jelezze a Szolgáltató felé. Amennyiben erre nem kerül sor, a Szolgáltató úgy veszi, hogy az Ügyfél továbbra is igényt tart a szolgáltatás meglétére.

11.) Egyéb feltételek

 1. Szerződés ideje alatt és megszűnés után is köteles a birtokába került üzleti információk, személyes adatokkal kapcsolatos titoktartásra.

12.) Záró rendelkezés

 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitáik rendezését elsősorban békés úton kísérlik meg, ezen egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak a Szolgáltató, Ügyfél székhelye szerint illetékes hatáskörrel rendelkező bírósághoz.
 2. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar jogi előírások az irányadók továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.
 3. A Szolgáltató jelen Szerződés feltételeit módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az Ügyfélnek, legalább 7 nappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Szolgáltató nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.
 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást, működési módosítást hajtson végre a Rendszer szerkezetében, elrendezésében, felületében valamint működésében, előzetes figyelmeztetés nélkül.
 5. Ha a Szolgáltatót anyagi, vagy erkölcsi kár éri az Ügyfél miatt, kártérítési összeget követelhet érte.


A Szerződésnek, és a tartalmának másolása, felhasználása, terjesztése tilos! A Szerződés kizárólagos alapon az IT & Trade Company Kft. tulajdonában van.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. augusztus 31-től határozatlan ideig hatályosak.
Kelt: Csomád, 2015. augusztus 31.